galerie
zonder grenzenAlgemene voorwaarden voor het exposeren in 't KUNSTUUS

1. Definities:
 • 't KUNSTUUS is verhuurder
 • Exposant is huurder
 • Verkopend: exposanten die willen verkopen worden aangeduid als verkopende exposanten
 • Niet-verkopend: exposanten die niet willen verkopen worden aangeduid als niet-verkopende exposanten
2. Algemene voorwaarden:
 • 't KUNSTUUS stelt de ruimte ter beschikking tegen een vergoeding van:
  verkopende exposanten: € 22,50 per week + 25% van eventuele verkoop (percentage geldt ook voor opdrachten rechtstreeks voortvloeiend uit de expositie)
  niet-verkopende exposanten: € 56,50 per week
  Prijzen zijn incl. 21 % BTW
 • Wij houden een minimale expositieduur van 4 weken aan.
 • Bij meerdere exposanten tegelijk wordt het weekbedrag verdeeld over de exposanten.
 • De exposant mag zelf bepalen of hij/zij alleen of met meerdere tegelijk wil exposeren. In overleg valt dan te regelen of zij zelf exposanten erbij zoeken of dat 't KUNSTUUS dit regelt.
 • Exposeren gebeurt voor eigen risico van de exposant.
 • 't KUNSTUUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan geëxposeerd werk.
 • De exposant moet indien gewenst zelf een verzekering afsluiten.
 • 't KUNSTUUS draagt zorg voor publiciteit in de vorm van:
  persberichten: PZC, Borselse Bode, het Nieuwsblad voor de Bevelanden, de Bevelander, Omroep Zeeland, Zeelandnet enz.
  affiches: in de gemeente Borsele (dorpshuizen, bibliotheken, bepaalde dorpswinkels, VVV Goes-Borsele, ROC in Goes, bibliotheek Goes.
  De exposant kan zelf ook nog plekken aangeven waar affiches of persberichten naar toe moeten.
 • 't KUNSTUUS draagt zorg voor de ontvangst van de bezoekers en bemiddelt bij eventuele verkoop. De exposant is uiteraard welkom om in overleg zelf aanwezig te zijn voor de ontvangst van bezoekers.
 • De exposant bepaalt zelf of hij/zij een vernissage wil. De kosten van de vernissage zijn voor rekening van de exposant.
 • 't KUNSTUUS kan in overleg ëën en ander regelen.
 • De exposant dient bij een, in overleg door 't KUNSTUUS geregelde, vernissage direkt de kosten van deze vernissage te voldoen.
 • Werk dient expositieklaar te worden afgeleverd.
 • De exposant kan de expositie naar eigen inzicht inrichten. Hierbij kan 't KUNSTUUS altijd bijspringen.
 • Alle exposanten worden verzocht een korte beschrijving te geven van de gebruikte technieken, van zichzelf (achtergrond, expositieverleden etc.) en eventuele titels van de werken. Tevens dienen verkopende exposanten een genummerde prijslijst in te dienen.
 • De werken worden bij binnenkomst ingeschreven op naam van de kunstenaar met vermelding van de titel en de prijs.
 • Verkochte werken worden als zodanig geboekt, waarbij naam en adres van de koper worden genoteerd.
 • De exposant kan van te voren aangeven of verkochte werken direkt meegegeven kunnen worden of dat ze in de expositie moeten blijven hangen.
 • Als bij het weer afhalen van de werken nog verkochte werken aanwezig zijn, dan dient de exposant zelf zorg te dragen voor aflevering bij de koper.
 • Bij verkoop van werk, zal aan de koper een aanbetaling worden gevraagd. Bij direkt meenemen het gehele aankoopbedrag.
 • Na afloop van de expositie dient het werk door de exposant zelf te worden afgehaald.
3. AVG (Algemene verordening gegevensbescherming):
 • Galerie 't KUNSTUUS vraagt uitdrukkelijk om aan te geven dat de algemene voorwaarden zijn gelezen alvorens het aanmeld-formulier voor een expositie te versturen. De galerie gaat er vanuit dat de aanvrager aan deze voorwaarde heeft voldaan .
 • Een ieder die zijn of haar gegevens via het aanmeld-formulier aan galerie 't KUNSTUUS verstrekt, gaat ermee akkoord, dat deze gegevens door galerie 't KUNSTUUS worden bewaard voor het regelen van een expositie.
 • De via het aanmeld-formulier verzamelde gegevens worden door galerie 't KUNSTUUS nooit aan derden doorgegeven, tenzij de persoon waar de gegevens van zijn uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven de gegevens aan derden te verstrekken.
 • Door zich aan te melden voor een expositie geeft de aanvrager galerie 't KUNSTUUS toestemming voor het plaatsen van tekst over de kunstenaar en het werk en foto's van werk op de website.